Tag Archives: van Onzenoort

Petronella van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1843, aktenummer 96

In het jaar een duizend drie en veertig, den twaalfden December. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, veertig jaren, veldwachter, wonende binnen deze Gemeente, dewelke ons heeft verklaard dat op den twaalfden December dezes jaars om half vijf ure des morgens, binnen deze Gemeente in zijn woonhuis, wijk… Read More »

Maria van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 84

Het Jaar een duizen acht honderd zeven-en-twintig, den vier en twintigsten der maand November om negen ure des morgens verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Joannes van Kuijk, van beroep arbeider, oud vier en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht, geboren… Read More »