Tag Archives: van Raamsdonk

Wilhelmus van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1897, aktenummer 12

In het jaar achttien honderd zeven en negentig, den achtsten februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Andries van Kuijk, oud drie en zestig jaren, van beroep arbeider, wonende te Raamsdonk, broeder van den overledene, en Johannes Gijsbertus Simons, oud zes en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Raamsdonk,… Read More »

Mientje Johanna van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1871, aktenummer 130

In het jaar een duizend acht honderd een en zeventig, den zeven en twintigsten September. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zes en twintigsten September dezes jaars, om elf ure des avonds… Read More »

Geertruij van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1854, aktenummer 19

In het jaar een duizend acht honderd vier en vijftig, den tienden Augustus. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Christoffel van Uijthoven, oud een en dertig jaren, geboren te Sprang, wonende te Sprang, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Jacobus van Uijthoven en van Maria Roelofs, beide overleden, ter eenre;En Geertruij van Achterberg,… Read More »

Jacobus Ferdinand van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1826, aktenummer 56

In het Jaar een duizend acht honderd en zes-en-twintig, den een en dertigste der maand julij om negen ure des morgens verscheen voor ons Leonard Simon de Jongh van Son, Burgermeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Maurits van Achterberg, van beroep Postillon, oud negen en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons… Read More »