Tag Archives: van Son

Teunis Hendricus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1873, aktenummer 83

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-zeventig, den negentienden Mei. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud acht en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden Mei dezes jaars, om vijf ure des namiddags binnen deze Gemeente, wijk letter D… Read More »