Tag Archives: Varossieau

Gerardus Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1907, aktenummer 81

In het jaar negentien honderd zeven, den twaalfden october, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Raamsdonk, verschenen: Bartholomeus van Achterberg, oud negen en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende alhier, zoon van den overledene en Bastiaan de Vries, oud acht en twintig jaren, van beroep molenaar, wonende alhier, die ons verklaarden, dat Gerardus Nicolaas… Read More »

Sara Varossieau, Overlijdensregister Raamsdonk, 1904, aktenummer 2

In het jaar negentien honderd vier, den zevenden januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud zes en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raansdonk, zoon van den overledene en Bastiaan de Vries, oud vijf en twintig jaren, van beroep molenaar, wonende te Raamsdonk, die ons… Read More »

Hendrik Johannes van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1899, aktenummer 24

In het jaar achttien honderd negen en negentig, den drie en twintigsten augustus zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van1. Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier en zeventig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den Bruidegom,2. Bartholomeus van Achterberg, oud… Read More »

Bartholomeus van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1891, aktenummer 3

In het jaar een duizend acht honderd een en negentig, den tweeden april. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Bartholomeus van Achterberg, oud drie en dertig jaren. geboren te Sprang, wonende te Raamsdonk, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Gerardus Nicolaas van Achterberg, landbouwer, en van Sara Varossieau, zonder beroep, beide wonende te… Read More »

Geerdina Wilhelmina van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1890, aktenummer 36

In het jaar een duizend acht honderd negentig, den een en dertigsten December. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Johannes Dank, oud zeventien jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep arbeid, minderjarige zoon van Hendrik Dank, arbeider, en van Agnita Petronella Smits, zonder beroep, beide wonende te Raamsdonk, ter eenre,En Geerdina Wilhelmina… Read More »

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1887, aktenummer 120

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den zestienden December. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Hendricus Adrianus Hubertus Schoenmakers, oud een en dertig jaren, Gemeente ontvanger, wonende te Raamsdonk en Mathijs Pelders, oud acht en veertig jaren, veldwachter, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den… Read More »

Wilhelmina van Achterberg, Huwelijksregister Raamsdonk, 1887, aktenummer 36

In het jaar een duizend acht honderd zeven en tachtig, den tienden november. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leendert Johannes Pruissen, oud twee en dertig jaren, geboren en wonende te Raamsdonk, van beroep landbouwer, meerderjarige zoon van Pieter Pruijssen, landbouwer, wonende te Raamsdonk en van Maria Paquij, overleden, ten eenre.En Wilhelmina van… Read More »

Cornelia Johanna van Achterberg, Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1878, aktenummer 26

Op heden den vier en twintigsten der maand October Achttien honderd Acht en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: Pieter Vos, jongman oud negen en dertig jaren, werkman, geboren en wonende te Zwaluwe, meerderjarige zoon van Jacob Vos en van Bastiaantje… Read More »

Christoffel Marinus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1878, aktenummer 48

In het jaar een duizend acht honderd acht-en-zeventig, den dertienden April. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud drie en vijftig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Pieter van Alphen, oud drie en dertig jaren, metselaar, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat… Read More »

Teunis Hendricus van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1873, aktenummer 73

In het jaar een duizend acht honderd drie-en-zeventig, den elfden Julij. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud acht en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, vader van den overledene en Bartholomeus de Jongh, oud vijf en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat… Read More »