Tag Archives: Verburgh

Willem van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 57

Het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-twintig, den twee en twintigsten, der maand Augustus om vijf ure des avonds verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk provincie Noord-Branband, Petrus Vernimmen, van beroep klompemaker, oud een en veertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht geboren op… Read More »