Tag Archives: Verheul

Neeltje Prinse, Geboorteregister Made en Drimmelen, 1828, aktenummer 21

In Jaar een Duizend agt honderd agt en twintig den vijf en twintigsten augustus des namiddags ten vier uuren, compareerde voor ons Henricus du Bois, Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Made en Drimmelen, District Prinsenhage, Provincie Noord Brabant, Pieter Prinse, zalmvisscher, oud drie en veertig jaren, wonende te Drimmelen in Wijk A, nummer zeven en… Read More »