Tag Archives: Vissers

Johanna van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1841, aktenummer 98

In het jaar een duizend een en veertig, den twee en twintigsten der maand December des voormiddags om negen ure, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, oud acht en dertig jaren, veldwachter, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat een kind van het vrouwlijk geslacht, te… Read More »

Wilhelmina van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1836, aktenummer 59

Het Jaar een duizend acht honderd zes-en-dertig, den vijftiende der maand Augustus om elf ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Johannes van Kuijk, van beroep veldwachter, oud twee en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht, geboren op maandag den vijftienden… Read More »