Tag Archives: Vos

Gerrit Nicolaas Vos, Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1905, aktenummer 18

In het jaar negentien honderd en vijf, den vierden augustus, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zwaluwe, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:1. Daniel Bekkens, oud vijf en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Zwaluwe.2. Arie Catharinus Cornelis Antonie Kramer, oud vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te… Read More »

Bastiaantje Maria Vos, Huwelijksakte Hooge en Lage Zwaluwe, 1904, aktenummer 4

In het jaar negentien honderd en vier, den vijfden februari, zijn voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Zwaluwe, provincie Noord-Brabant, in het openbaar in het gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:1. Daniels Bekkens, oud vier en vijftig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Zwaluwe.2. Arie Catharinus Cornelis Antonie Kramer, oud negen en veertig jaren, van beroep veldwachter,… Read More »

Jacob Johannes Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1894, aktenummer 32

Op den dertigsten der maand maart achttien honderd vier en negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen, Pieter Vos, oud vier en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den negen en twintigsten maart dezes jaars, des namiddags ten… Read More »

Jacob Christoffel Vos, Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1894, aktenummer 21

Op en een en twintigsten der maand februari achttien honderd vier-en-negentig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud vier en vijftig jaren, arbeider, vader van den overledene en Jacob Vos, oud zes en vijftig jaren, arbeider, oom van den overledene, beide wonende te Zwaluwe,… Read More »

Wilhelmina Cornelia Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1892, aktenummer 108

Op den zevenden der maand October Achttien honderd Twee-en-Negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud drie en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den zesden October dezes jaars, des voormiddags, ten vijf ure aldaar, te… Read More »

Christoffel Marinus Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1890, aktenummer 63

Op den drie en twintigsten der maand Juni Achttien honderd Negentig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den een en twintigsten Juni dezes jaars, des namiddags ten… Read More »

Johanna Cornelia Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1887, aktenummer 125

Op den zeventienden der maand october achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud zeven veertig jaren, arbeider, wonende in deze gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den zestienden october dezes jaars, des namiddags ten tien ure aldaar,… Read More »

Johannes Karel Christoffel Vos, Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1887, aktenummer 74

Op den negende der maand augustus Achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen: Pieter Vos, oud zeven en veertig jaren, arbeider, vader van den overledene en Daniel Bekkens, oud zeven en derig jaren, veldwachter, beide wonende te Zwaluwe, welke ons hebben verklaard,… Read More »

Saartje Wilhelmina Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1885, aktenummer 122

Op den dertienden der maaand November Achttien honderd vijf en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noordbrabant, In het Huis der Gemeente verschenen Pieter Vos, oud zes en veertig jaren, arbeider, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den twaalfden November dezes jaars, des nachts ten één ure… Read More »

Johannes Karel Christoffel Vos, Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe, 1884, aktenummer 6

Op den vijftienden der maand Januarij Achttien honderd vier en tachtig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den Burgelijken Stand te Zwaluwe, Provincie Noorbradant, in het Huis der Gemeente verschenen: Jacob Vos, oud zes en veertig jaren, werkman, wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den dertienden januarij dezes jaars, des avonds ten zeven ure… Read More »