Tag Archives: Waas

Gerrit van Kuijk, Overlijdensregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 90

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den vijfden October. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Andreas van Kuijk, oud een en vijftig jaren, arbeider, wonende te Raamsdonk, broeder van den overledene en Mathijs Pelders, oud zes een veertig jaren, veldwachter, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons hebben verklaard, dat… Read More »

Gerrit van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1863, aktenummer 24

In het jaar een duizend acht honderd drie en zestig, den een en twintigsten Mei. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit van Kuijk, oud dertig jaren, geboren en wonende in deze Gemeente, beroep arbeider, meerderjarige zoon van Jan van Kuijk, veldwachter en van Johanna van Achterberg, zonder beroep, beide in deze gemeente… Read More »

Jacobus Ferdinand van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1826, aktenummer 56

In het Jaar een duizend acht honderd en zes-en-twintig, den een en dertigste der maand julij om negen ure des morgens verscheen voor ons Leonard Simon de Jongh van Son, Burgermeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Maurits van Achterberg, van beroep Postillon, oud negen en twintig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons… Read More »