Tag Archives: Werther

Hendrik Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1866, aktenummer 98

In het jaar een duizend acht honderd zes en zestig, den dertigsten Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud een en veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den acht en twintigsten Augustus dezes jaars, om negen ure des avonds binnen deze… Read More »