Tag Archives: Willems

Gerrit Nicolaas van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1861, aktenummer 114

In het jaar een duizend acht honderd een en zestig, den vijf tienden October. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zes en dertig jaren, landbouwer, wonende in deze gemeente dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den veertienden October dezes jaars, om vier ure des namiddags binnen deze… Read More »