Tag Archives: Willemse

Joanna Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1881, aktenummer 1017

In het jaar een duizend acht honderd een en tachting, den dertienden de maand December is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg, verschenen: Jacobus Willemse, oud vijf en dertig jaren, van beroep smid. wonende alhier, die verklaard aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende… Read More »

Theodorus Martinus Willemse, Geboorteakte Tilburg, 1879, aktenummer 1067

In het jaar een duizend acht honderd negen en zeventig, den zevenentwintigsten der maand December is voor ons Jacobus Adrianus Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg, verschenen: Jacobus Willemse, oud drieendertig jaren, van beroep smid, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijne echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende alhier, op den… Read More »

Lucia Maria Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1877, aktenummer 623

In het jaar een duizend acht honderd zeven-en-zeventig, den dertigsten der maand Julij is voor ons Hacobus Adrianus Kerstens Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg verschenen: Jacobus Willemse, oud eenendertig jaren, van beroep dagloner, wonende alhier, die verklaard aangifte te doen, dat zijn echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende alhier op den negenentwintigsten der… Read More »

Maria Antonia Willemse, Geboorteregister Tilburg, 1875, aktenummer 104

In het jaar een duizend acht honderd vijf en zeventig, den achtsten der maand Februari is voor ons Jacobus Adrianus Antonius Kerstens, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Tilburg verschenen: Jacobus Willemse, oud negen en twintig jaren, van beroep Ketelmaker, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat zijnde echtgenoote Adriana Maria van Achterberg, zonder beroep, wonende… Read More »