Tag Archives: Zaltbommel

Hendrina Jacomina van Hattum, Overlijdensregister Zaltbommel, 1936, aktenummer 15

Heden drie en twintig april negentienhonderd zes en dertig verscheen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zaltbommel: Blom, Adrianus, oud zes en zestig jaren, zonder beroep wonende te Zaltbommel die verklaard, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op twee en twintig april dezes jaars, des voormiddags ten elf ure, in de gemeente is overleden… Read More »

Achterberg, Johanna Suzanna van (1907)

Johanna Suzanna van Achterberg werd te Zaltbommel geboren op 18 januari 1907. Haar vader was Ludovicus van Achterberg en haar moeder Hendrina Jacomina van Hattum. Zij trouwde te Zaltbommel op 15 december 1936 met Pieter Anthonie Zondervan. Johanna Suzanna overleed te Den Bosch op 14 september 1958. Broers en ZussenMaurits van Achterberg, geboren 28 december 1899Adriana Catrina van Achterberg,… Read More »

Achterberg, Adriana Catrina van (1902)

Adriana Catrina van Achterberg werd te Zaltbommel geboren op 13 december 1902. Haar vader was Ludovicus van Achterberg en haar moeder Hendrina Jacomina van Hattum. Zij trouwde te Zaltbommel op 6 februari 1929 met Henricus Johannes van Boort. Broers en ZussenMaurits van Achterberg, geboren 28 december 1899Johanna Suzanna van Achterberg, geboren 18 januari 1907 Kinderen

Ludovicus van Achterberg, Huwelijksregister Breda, 1899, aktenummer 1

Het jaar achttien honderd negen en negentig, den elfden januari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in het openbaar, in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen:1. Pieter Cornelis ’t Hoen, onderwijzer, oud vier en dertig jaren, wonende te Zaltbommel; zwager dan bruid;2. Jan Arnoldus van Hattum, aannemer publieke werken,… Read More »

Achterberg, Maurits van (1899)

Maurits van Achterberg Maurits van Achterberg werd te Zaltbommel geboren op 28 december 1899. Zijn vader was Ludovicus van Achterberg en zijn moeder Hendrina Jacomina van Hattum. Hij trouwde te ‘s-Hertogenbosch op 25 maart 1930 met Wilhelmina Paulina van der Kolk. Broers en zussenAdriana Catrina van Achterberg, geboren 13 december 1902Johanna Suzanna van Achterberg, geboren 18 januari 1907… Read More »

Wilhelmus van Achterberg, Huwelijksregister Zaltommel 1860, akte 8

Het jaar achttien honderd zestig, den twaalfden den maand Maart, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, in het Gemeentehuis, in tegenwoordigheid van:1. Wouter van Houten van beroep Kleermaker, oud acht en veertig jaren, wonende te Zalt Bommel, die gezegd heeft te zijn getuige des bruidegoms;2. Hendrik Holewijn, van beroep Schoenmaker, oud… Read More »

Maurits van Achterberg, Geboorteregister Zaltbommel, 1899, akte 122

Het het jaar achtien honderd negen en negentig, den acht en twintigsten December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zalt-Bommel, Provincie Gelderland, verschenen Ludovicus van Achterberg, koopman, oud acht en twintig jaren, wonende te Zalt-Bommel; die ons heeft verklaard, dat op den acht en twintigsten December achtien honderd negen en negentig, ten half vijf… Read More »

Adriana Catrina van Achterberg, Geboorteregister Zaltbommel, 1907, akte 117

In het jaar negentienhonderd zeven den dertienden der maand December verscheen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zaltbommel, provincie Gelderland: Ludovicus van Achterberg, oud een en dertig jaren, van beroep handelaar in gedistilleerd, wonende te Zalt Bommel die verklaarde dat op den dertienden der maand December dezes jaars des voormiddags ten half zeven ure, binnen deze… Read More »

Johanna Suzanna van Achterberg, Geboorteregister Zaltbommel, akte 14

In het jaar negentienhonderd zeven den negentienden der maand Januarij verscheen voor Ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Zaltbommel, provincie Gelderland: Ludovicus van Achterberg, oud vijf en dertig jaren, van beroep koopman, wonende te Zalt Bommel die verklaarde dat op den achttienden der maand Januarij dezes jaars des voormiddags ten acht ure, binnen deze Gemeente in… Read More »

Adriana Catrina van Achterberg, Huwelijksregister Zaltbommel, 1921-1930, akte 3

Den zesden februari negentiendhonderd negen en twintig verschenen voor mij, ambtenaar van de Burgerlijken Stand der Gemeente ZALT-BOMMEL in het gemeentehuis alhier, teneinde een huwelijk aan te gaan: Henricus Johannes van Boort, oud acht en twintig jaren, van beroep aannemer geboren te Zalt Bommel en wonende aldaar, meerderjarige zoon van van Henricus Johannes van Boort, oud vijf en… Read More »