Tag Archives: Zijlmans

Johannes van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1885, aktenummer 102

In het jaar een duizend acht honderd vijf en tachtig, den twaakfden Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud zestig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den elfden augustus dezes jaars om twee ure des nachts, binnen deze Gemeente, wijk lettr D… Read More »

Christoffel Marinus van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1869, aktenummer 106

In het jaar een duizend acht honderd negen en zestig, den acht en twintigsten Augustus. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vier een veertig jaren, landbouwer, wonende te Raamsdonk, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den acht en twintigsten Augustus dezes jaars, om zes ure des morgens,… Read More »

Wilhelmina van Kuijk, Huwelijksregister Raamsdonk, 1862, aktenummer 19

In het jaar een duizend acht honderd twee en zestig, den elfden September. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Leonardus Zijlmans, oud vijf en twintig jaren, geboren te Waspik, wonende te Waspik, beroep schipper, meerderjarige zoon van Hendrik Zijlmans, schipper, en van Quirina de Vos, zonder beroep, beide wonende te Waspik, ter eenre;En… Read More »

Maria van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1816, blad 2

In het Jaar een duizend acht honderd en zestien, den vijfde januarij, ten vier uren, des namiddags compareerde voor ons Burgemeester, Beambte van den Civielen Staat der Gemeente van Raamsdonk Provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, arbeider wonende te Raamsdonk, die ons heeft gepresenteerd een Kind van het vrouwelijke geslacht. geboren den vijfde januarij desez jaars, om drie… Read More »