Teunis Joannes Dalmeijer, Geboorteregister Raamsdonk, 1860, aktenummer 9

By |

In het jaar duizend acht honderd zestig, den een en twintigsten Januarij. Verscheen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente RAAMSDONK, Teunis Joannes Dalmeijer, oud negen en twintig jaren, schipper, wonende in deze gemeente, dewelke aan ons heeft aangegeven, dat op den een en twintigsten Januarij dezes jaars, om twee ure des morgens binnen deze Gemeente, wijk letter D nummer zestig is geboren een kind van de mannelijke kunne van hem comparant en van Henrica van Achterberg, zijne echtgenoote, zonder beroep, beide wonende in deze gemeente en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornamen van Teunis Joannes.

Welke aangifte en verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Nicolaas van Achterberg, oud vijf en dertig jaren, landbouwer en van Hendrik van Achterberg, oud twee en veertig jaren, landbouwer, beide wonende binnen deze Gemeente, als getuigen, hiertoe door den aangever gekozen.
Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan den comparant en de getuigen te zijn voorgelezen, met dezelven hebben geteekend.

Brond: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *