Thijsje Nerrings, Overlijdensregister Breda, 1969, aktenummer 292

By |

Heden, tien maart negentienhonderd negenzestig, verscheen voor mij, ambtenaar vam de burgelijke stand van Breda: van der Heijden, Johannes Franciscus, oud drieënveertig jaren, bedrijfsassistent, wonende te Breda die verklaarde, dat op zeven maart negentienhonderd negenzestig te zeven uur, dertig minuten, in de gemeente Breda is overleden: Nerrings, Thijsje, oud negentig jaren, zonder beroep, geboren te ’s Gravenmoer, wonende te Breda, gehuwd geweest met van Achterberg, Wilhelmus Maurits, dochter van Nerrings, Cornelis Antonie en Faro, Cornelia, beiden overleden.

De aangever verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Bron: Stadsarchief Breda