Wilhelmina Hendrica van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1905, aktenummer 177

By |

In het jaar negentien honderd vijf, den achttienden october is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Brabant, verschenen Bartholomeus van Achterberg, oud zeven en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk, die ons heeft aangegeven, dat op den zeventienden october negentien honderd vijf, ten half acht ure, des namiddags alhier in het huis wijk V, nummer honderd acht en tachtig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem comparant en zijnde echtgenoote Adriana Petronella Dank, van beroep zonder, mede wonende te Raamsdonk, aan welk kind hij heeft verklaard de voornamen te geven van Wilhelmina Hendrica.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Pieter Langerwerg, oud zes en veertig jaren, van beroep landbouwer, wonende te Raamsdonk en van Johannes Gijsbertus Simons, oud vier en veertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Raamsdonk.
Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke, na gedane voorlezing aan de aangever en aan de getuigen door ons met hen is geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *