Wilhelmina van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1836, aktenummer 59

By |

Het Jaar een duizend acht honderd zes-en-dertig, den vijftiende der maand Augustus om elf ure des morgens, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte der Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, provincie Noord-Braband, Johannes van Kuijk, van beroep veldwachter, oud twee en dertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het vrouwlijk geslacht, geboren op maandag den vijftienden der maand Augustus duizend acht honderd en zes-en-dertig, om zes ure des morgens; van Johannes van Kuijk van beroep veldwachter, oud twee en dertig jaren en van Johanna van Achterberg, zijne huisvrouw, oud drie en dertig jaren, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Wilhelmina.

Welke verklaring en vertooning zijn geschiedt in bijwezen van Cornelis Snijders, van beroep arbeider, oud negen en dertig jaren, en van Adriaan Vissers, van beroep arbeider, oud zes en twintig jaren, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons ondergeteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *