Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1863, aktenummer 459

By |

In het jaar een duizend Acht honderd drie en zestig, acht en twintigsten december, is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, verschenen: Wilhelmus van Achterberg, stadskeurmeester van het vleesch, oud zes en twintig jaren, wonende te Breda, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijk geslacht, te Breda, op den zeven en twintigsten december dezes jaars, des avonds ten negen ure, is geboren in het huis Wijk D nummer drie honder vijf en negentig, van hem komparant, en van Hendrika Everse, zijne echtegenoot, zonder beroep, mede wonende te Breda, aan welk Kind hij verklaard heeft te geven de voornamen: Wilhelmus Maurits.

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van: Philip van der Plas, agent van politie, oud acht en veertig jaren, en van Louis Neijens, koopman, oud negen en dertig jaren, beide wonende te Breda, en is deze akte na voorlezing door ons met de komparanten geteekend.

Wilhelmus Maurits van Achterberg, geboorte 1863

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *