Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1864, aktenummer 456

By |

In het Jaar Een Duizend Acht honderd Vier en Zestig, den een en twintigsten december is voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, verschenen: Wilhelmus van Achterberg, stads keurmeester van het vleesch, oud zeven en twintig jaren, wonende te Breda, welke ons heeft verklaard, dat een Kind van het mannelijk geslacht, te Breda op den een en twintigsten december dezes jaars, des morgens ten zes ure, is geboren in het huis wijk D nummer drie honderd een en vijftig, van hem komparant, en van Hendrika Everse, zijne echtgenoot, zonder beroep, mede wonende te Breda, aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornamen Wilhelmus Maurits.

Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Mathijs van Doorn, agent van politie, oud drie en vijftig jaren, en van Alexander Johannes Bogaarts, Stadsbode, oud vier en veertig jaren, beide wonende te Breda, en is deze akte na voorlezing door ons met de komparanten geteekend.

Wilhelmus Maurits van Achterberg, geboren 1864

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *