Wilhelmus Maurits van Achterberg, Geboorteregister Breda 1899, aktenummer 751

By |

In het jaar een duizend acht honderd negen en negentig, den tienden der maand November, is voor ons, ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda, verschenen: Wilhelmus Maurits van Achterberg, oud vier en dertig jaren, van beroep Slager, wonende alhier, die verklaarde aangifte te doen, dat Thijsje Nerrings, zonder beroep, wonende alhier, zijn echtgenoot, op den negenden der maand November, dezes jaars om zes uur den namiddags binnen deze gemeemte bevallen is van kind van het mannelijk geslacht, aan welk kind worden gegeven de voornamen van Wilhelmus Maurits.

Deze aangifte is gedaan in tegenwoordigheid van: Cornelis Franciscus van Bezooijen, oud twee en dertig jaren, van beroep Boekhouder en Hendrikus Rogiers, oud een en dertig, van beroep Smid, beiden wonenden binnen deze gemeente,

Voorlezing dezer akte is door ons gedaan aan den comparant en de getuigen, die met ons hebben onderteekend.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *