Wilhelmus Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1864, aktenummer 4

By |

In het Jaar Een duizend Acht honderd vier en zestig, den vierden januarij, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente BREDA, Provincie Noordbrabant, Wilhelmus van Achterberg, stads keurmeester van het Vleesch, oud zes en twintig jaren, vader van den overledene, en Martinus Johannes Stoops, meubelmaker, oud vijf en twintig jaren, beide wonende te Breda, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den derden januarij, des avonds ten vier ure, te Breda, in Wijk D nummer drie honderd vijf en negentig in de Schoolstraat is overleden: Wilhelmus Maurits van Achterberg, zonder beroep, oud zeven dagen, geboren te Breda, zoon van den eersten komparant, en van Hendrika Everse, zijne echtgenoot, zonder beroep, wonende te Breda.

En is deze akte na voorlezing door ons met de komparanten geteekend.

Wilhelmus Maurits van Achterberg, overlijden 1864

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *