Wilhelmus Maurits van Achterberg, Overlijdensregister Breda 1916, aktenummer 161

By |

Heden achttien april negentien honderd zestien verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Breda: Hubertus Pieter van Brummelen, Boekbinder, oud een en veertig jaren, wonende alhier, en Adriaan Bossert, Schoonmaker, oud zes en veertig jaren, wonende alhier, die verklaarden, dat op zeventien April negentien honder zestien, des voormiddags ten elf ure, in de gemeente Breda is overleden: Wilhelmus Maurits van Achterberg, Slager, oud zestien jaren, geboren en wonende alhier, zoon van Wilhelmus Maurits van Achterberg, Slager en Thijsje Nerrings, zonder beroep, beiden, wonenden alhier.

Waarvan akte welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.

Wilhelmus Maurits van Achterberg, overlijden 1916

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *