Wilhelmus van Achterberg, Geboorteregister Breda, 1837, aktenummer 273

By |

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeven en Dertig, den tienden augustus des middags ten twaalf ure, kompareerde voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad BREDA, Arrondissement Breda, Provincie Noord-Brabant, Mourits van Achterberg, Postillon, oud veertig jaren, wonende te Breda, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam te geven van Wilhelmus, geboren te Breda, den negenden augustus dezes jaars, des avonds ten halfelf ure, van hem komparant en van Catharina Ronkel, zijnde huisvrouw, oud een en veertig jaren, wonende te Breda, gezegde verklaring en presentatie is geschied in bijwezen van Hendrik Stol[..]erk, sjouwer, oud vier en veertig jaren en van Johannes Maanders, sjouwer, oud drie en dertig jaren beiden wonende te Breda,
Na gedane voorlezing is deze akte geteekend door ons Wethouder hebbende de komparanten verklaard niet te kunnen schrijven.

Bron: Stadsarchief Breda

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *