Wilhelmus van Kuijk, Geboorteregister Raamsdonk, 1847, aktenummer 68

By |

In het Jaar Een duizend Acht honderd Zeven en veertig, den vierden october is voor ons Burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk, Provincie Noord-Braband, verschenen: Johannes van Kuijk, oud drie en veertig jaren, veldwachter, wonende in deze Gemeente, dewelke ons heeft verklaard dat op den derden october dezes jaars om twaalf uren, des middags alhier in zijn woonhuis Nommer twee honderd zes en veertig is geboren een kind van de mannelijke kunne van Johannes van Kuijk, oud drie en veertig jaren, van beroep veldwachter en van Johanna van Achterberg, zijne huisvrouw, oud drie en veertig jaren, zonder beroep, beide wonende in deze Gemeente en aan welk kind hij verklaard heeft te geven de voornaam van Wilhelmus.

Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Johannes Netten, oud zes en dertig jaren, arbeider en van Jan Kommers, oud vier en dertig jaren, van beroep timmerman, beiden wonende binnen deze Gemeente, en is deze Akte na voorlezing door ons met de comparanten en getuigen geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *