Willem van Achterberg, Geboorteregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 57

By |

Het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-twintig, den twee en twintigsten, der maand Augustus om vijf ure des avonds verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk provincie Noord-Branband, Petrus Vernimmen, van beroep klompemaker, oud een en veertig jaren, wonende te Raamsdonk, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht geboren op dinsdag den een en twintigsten der maand Augustus, duizend acht honderd zeven-en-twintig, om tien ure des morgens; van Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider, oud acht en dertig jaren en Cornelia van der Schans, zijne huisvrouw oud negen en derig jaren, mede wonende te Raamsdonk en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Willem.

Welke verklaring en vertooning zijn geschiedt in bijwezen van Marinus Verburgh, van beroep zonder, oud vijf en zeventig jaren, en van Francis Bossers, van beroep landbouwer, oud een en dertig jaren, beide alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparaten van de akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *