Willem van Achterberg, Overlijdensregister Raamsdonk, 1827, aktenummer 44

By |

Het Jaar een duizend acht honderd zeven-en-twintig, den zes en twintigste der maand September om vier ure des namiddags, verscheen voor ons Burgemeester, Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente Raamsdonk provincie Noord-Braband, Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider, oud negen en dertig jaren, vader van de overledene, en Anthony Timmermans, van beroep bouwman, oud zeven en veertig jaren, gebuur van de overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke ons verklaard hebben, dat Willem van Achterberg, van beroep zonder, oud vijf weken, geboren te Raamsdonk, provincie Noord-Braband, wonende te Raamsdonk, zoon van Gerrit Nicolaas van Achterberg, van beroep arbeider en van Cornelia van der Schans, is overleden binnen deze gemeente, op woensdag den zes en twintigsten der maand September laatstleden om een ure des morgens; en hebben, nadat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend.

Bron: Regionaal Archief Tilburg

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *